Choose the language.
flagflag
Premiun version
プレミアム・バージョン開始
MENU
ログイン
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
スマートフォン
iPhone/Android
These search terms have been highlighted:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu; Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu dự định đăng ký; Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ); Danh mục sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp dự định sử dụng nhãn hiệu; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ sở hữu là tổ chức, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân tương đương khác của chủ sở hữu là cá nhân; Chứng từ đã nộp phí, lệ phí.

https://havip.com.vn/


Front page   Edit Freeze Diff Backup Upload Copy Rename ReloadPrint View   New Page Page list Search Recent changes   Help   RSS of recent changes (RSS 1.0) RSS of recent changes (RSS 2.0) RSS of recent changes (RSS Atom) Powered by xpWiki
Counter: 318, today: 1, yesterday: 0
Princeps date: 2019-07-19 (Fri) 03:43:12
Last-modified: 2019-07-19 (Fri) 03:43:12 (JST) (546d) by havip
termscompany