Back to page

− Links

 Print 

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam :: twittbot

wiki:Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Trong trường hợp nộp đơn uỷ quyền qua đại diện sở hữu trí tuệ của Quý công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu[1]; Chuẩn bị Đơn đăng ký, ký đơn, nộp đơn; Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác; Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn; Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT; Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu; Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

https://havip.com.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu/[1]


Last-modified: 2019-07-19 (Fri) 03:42:17 (JST) (501d) by havip